MAJOSEC EVENT SECURITY

Din trygga partner för ett lyckat event

Genom vår erfarenhet och kunskap kan vi effektivisera säkerhetsarbetet på ert event och skapa en trygg och säker upplevelse för besökarna. 
Tillsammans skapar vi bra och trygga event.

Tillstånd och myndighetskontakter

Behöver ni hjälp med tillståndsansökan och myndighetskontakt?

Vi på Majosec Event Security har lång och gedigen erfarenhet av myndighetskontakter och tillståndsansökan. Vi hjälper er omvandla den teoretiska juridiken till hur det fungerar i praktiken. Vid behov är någon av våra säkerhetsrådgivare med på plats under eventet för att säkerhetsställa och ge rådgivning att aktuella regler och tillståndsdelar efterlevs och hur man efterlever det praktiskt. Säkerhetsrådgivaren tar även hand om myndighetskontakterna och är med på eventuella myndighetstillsyner från arrangörens sida. Allt för att ni som arrangör ska kunna koncentrerar er på det ni är bäst på.

Som exempel kan vi nämna att vi 2020 hjälpte en av våra kunder att göra den omställning som krävdes för att få ett godkänt tillstånd för att kunna ha öppet sin verksamhet under pågående pandemi. Det är vi stolta över.

Säkerhetsorganisation

Saknar ni en säkerhetsorganisation för ert event?

Vi tillhandahållerförstås detta och har allt från säkerhetschef och ansvarig till säkerhetspersonal som ordningsvakter, väktare, värdar, sjukvårdare, läkare etc. 

Har ni redan en säkerhetsorganisation är vi gärna med och stöttar upp med vår kunskap och erfarenhet.

Genom vårt dotterbolag Majosec Bevakning AB kan vi tillhandahålla auktoriserade säkerhetspersonal.
Majosec Bevakning AB är av Länsstyrelsen ett auktoriserat bevakningsföretag.

Eventplats

Självklart är vi med och utformar den eventplats ni har tänkt anordna ert event på. Vi kommer med tips och tricks för att det ska bli säkert samt utforma platsen för att skapa ett tryggt event. Vet ni exempelvis hur många personer man kan ta in på en plats utan att det blir kaos? Hur beter sig människor i trånga utrymmen?

Säkerhetspersonal

Majosec Event Security och dess personal jobbar efter ledorden professionalitet, engagemang och service. Detta gäller allt från våra säkerhetsrådgivare, ordningsvakter, värdar till sjukvårdare och läkare.

Effektivisering och flöden

Majosec Event Security älskar effektivisering och ett bra flöde. Hur många tycker egentligen om att behöva stå i kö? Vi ser till att ni får ett effektivt och jämt flöde under ert event. Allt från entrén till eventet till toaletterna och serveringsställena.

Artister

Artister är ofta ett stort dragplåster på eventen. Men vet ni vilken publik artisten drar? Finns det några risker med olika artister? Har artisten behov av förstärkt säkerhet runt sig? Självklart gör vi en analys av vilken målgrupp aktuell artist har och om det finns några risker. Är artisten behov av förstärkt skydd ordnar vi även detta.

Har ni turnerande event kan Majosec Event Securitymed fördel ta hand om transportern av artister och annan eventpersonal mellan era eventplatser. Våra duktiga säkerhetschaufförer är utbildade och erfarna gällande bilkörning och personlig säkerhet.

Besökare

Vilken målgrupp är era besökare? Finns det några säkerhetsrisker med er målgrupp och besökare? Vi hjälper er att analysera er målgrupp och därmed göra rätt säkerhetsåtgärder så både ni och era besökare ska känna er trygga och säkra på eventet.

Parkering

Många arrangörer tycker det kan vara svårt med parkeringen. Får man ha parkering på aktuell plats? Vilka tillstånd krävs? osv. Majosec Event Security sköter gärna parkeringen åt er också. Vi har moderna parkeringslösningar som gör att besökarna får en säker och smidig parkeringsupplevelse.

Tekniska lösningar

Är ni behov av nattbevakning? Finns det behov av kamerabevakning av eventet eller behövs ett område larmas in? Vi  använder tekniska lösningar för att effektivisera och komplettera säkerheten för ett tryggt och säkert event.